Spacer literacki Eurex

14 października 2016 roku odbył się kolejny SPACER LITERACKI. Tym razem bibliotekarze z Polski, Czech i Niemiec poznawali literackie strony Görlitz. Okazało się, że to miasto kryje wiele mrocznych tajemnic. Przepiękna architektura, bogata historia i słoneczna pogoda, to były elementy, które sprawiły, że spędziliśmy wspaniały dzień po drugiej stronie Nysy. Na deser było zwiedzanie Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz. Zbiory tej biblioteki zapierają dech w bibliotekarskich piersiach. O bibliotece i jej skarbach opowiadał jej dyrektor  Matthias Wenzel. Tego dnia odbyło się również spotkanie robocze EUREX-Biblioteki.

Protokół ze spotkania