12 października 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Ekspertów EUREX-Biblioteki, połączone z corocznymi warsztatami – spacerem literackim. Tegoroczny spacer i warsztaty dla bibliotekarzy z Polski, Czech i Niemiec, miały charakter wędrownego spotkania autorskiego, które poprowadził Jarosław Szczyżowski, autor przewodnika po Miedziance. Tematem spotkania była Historia Miedzianki – literacki fenomen miejsca. Prowadzący spotkanie zapoznał 29 uczestników warsztatów z historią Miedzianki, prowadząc przez kolejne punkty informacyjne, wytyczone we wsi. Opowiedział o tętniącym życiem miasteczku, samowystarczalnym nawet w czasie II Wojny Światowej, o sile przyciągania miejsca bogatego w złoża rud, w tym rudę Uranu. O historii górnictwa na tym terenie i o tym, dokąd wędrował i czemu miał służyć wydobyty w Miedziance Uran. Miasto, które zniknęło obecnie przyciąga pisarzy, poszukiwaczy skarbów, powstał teatr i spektakl o nim, od 2 lat odbywa się tu wielki festiwal reportażu miedzianka-Fest, a w najbliższej przyszłości podobno stanąć ma tu szyb górniczy, który stanie się kulturalnym centrum Miedzianki. Na koniec uczestnicy udali się, by poznać smak „Złota Miedzianki”, które podają w lokalnym browarze. Zarówno pogoda, jak i humory dopisywały wszystkim. Spotkanie Grupy Ekspertów EUREX dotyczyło ogłoszenia XI. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Z zielnika Ducha Gór”, spotkania w Zittau w związku z wręczaniem Saksońskiej nagrody Bibliotekarskiej, oraz ustalono termin kolejnego spotkania na styczeń 2019, które zorganizuje strona niemiecka.

Spotkanie sfinansowane zostało ze Środków Dyskusyjnych Klubów Książki na Dolnym Śląsku oraz ze środków Euroregionu Nysa i środków własnych Książnicy Karkonoskiej.