Mgr. Eva Měřínská

Absolventka archivnictví na Palackého univerzitě v Olomouci a knihovnictví na Univerzitě Karlově

Od roku 2004 pracuje v Městské knihovně v Praze, nejprve jako Vedoucí Oddělení povinného výtisku periodik a následně jako projektový manažer projektu HISPRA a vedoucí Oddělení digitalizace. V současné době pracuje pro MKP externě jako správce dat pro online katalog založený na systému FAST.