Mgr.  Eva Měřínská, Projekt HISPRA aneb Jak využít digitalizaci v MKP v dalších knihovnách

Miejsce pracy: Městská knihovna Praha

Charakterystyka zawodowa:

Absolwentka Archiwistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu o Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Karola w Pradze

Od 2004 roku pracuje w Miejskiej Bibliotece w Pradze, najpierw jako kierownik Działu Egzepmlarzy Obowiązkowych Periodyków, następnie jako menad żer projektu HISPRA i kierownik działu Digitalizacji. Obecnie jest eksternistycznym pracownikiem Miejskiej Biblioteki w Pradze jako adfministrator bazy danych katalogu online, funkcjonującym w systemie FAST

Bożena Bednarek-Michalska

Miejsce pracy: Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Kontakt: b.michalska@bu.uni.torun.pl

Charakterystyka zawodowa: Jestem urodzoną optymistką. Pracuję w Bibliotece Głównej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu od 1982, w tej chwili na stanowisku kustosza dyplomowanego, specjalisty informacji. Zajmuję się w bibliotece digitalizacją i biblioteką cyfrową. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim — planowałam, że zostanę dziennikarzem i choć tak się nie stało, to jednak coś niecoś wspólnego z czasopismami mam. Serwis EBIB, dla którego pracuję od 1998 roku, jest elektronicznym serwisem branżowym a jego ważną częścią jest Biuletyn EBIB – nowoczesny miesięcznik dla bibliotekarzy. Praca dla EBIB jest bardzo ciekawa i rozwijająca, mam też nadzieję, że pożyteczna.

Moja przygoda z Internetem trwa nieprzerwanie od 1993 roku i nie jest to ślepa fascynacja tym nowym medium, tylko umiejętne wykorzystanie dostępnych technologii dla poprawiania standardów pracy w bibliotece i usług dla użytkowników. Nie wyobrażam sobie dziś informacji naukowej bez sieci rozległej.