Prelegent str. czeska

Mgr.  Eva Měřínská, Projekt HISPRA aneb Jak využít digitalizaci v MKP v dalších knihovnách

Miejsce pracy: Městská knihovna Praha

Charakterystyka zawodowa:

Absolwentka Archiwistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu o Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Karola w Pradze

Od 2004 roku pracuje w Miejskiej Bibliotece w Pradze, najpierw jako kierownik Działu Egzepmlarzy Obowiązkowych Periodyków, następnie jako menad żer projektu HISPRA i kierownik działu Digitalizacji. Obecnie jest eksternistycznym pracownikiem Miejskiej Biblioteki w Pradze jako adfministrator bazy danych katalogu online, funkcjonującym w systemie FAST