Spotkanie grupy roboczej EUREX-Biblioteki – 28 I 2016

W  Krajské vědecké knihovně v Liberci w dniu 28. 1. 2016 odbyło się spotkanie grupy roboczej EUREX-Biblioteki.

Zaproszenie na spotkanie

Sprawozdanie