Podsumowanie współpracy w ramach EN w 2015 roku

[Keine Übersetzung für diesen Eintrag]

Wydarzenia:

1.Średniowieczny spacer literacki , 12 czerwca, warsztaty  literackie dla 30 bibliotekarzy z Polski, Niemiec i Czech, członków grupy ekspertów Euroregionu Nysa EUREX Biblioteki  odbyły się na planowanej trasie:  Jelenia Góra-Siedlęcin-Wleń-Kopaniec, zaprezentowano książki z polskiej, niemieckiej i czeskiej literatury, związane z tematem średniowiecza, książki cieszące się popularnością wśród czytelników. Uczestnicy warsztatów  zapoznali się z historią wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, gródka Wleńskiego oraz ogólną historią pogranicza polsko-niemieckiego i Śląska. Warsztaty zakończyły się średniowiecznym obiadem w Tabernie u Mnicha w Kopańcu. W ramach zadania zaplanowano publikacje 3 recenzji dotyczących literatury popularnej wśród czytelników dotyczących tematu średniowiecza. Recenzje ukazały się na łamach tygodnika Nowiny Jeleniogórskie.

– 14 lipca  literatura polska  Andrzej Sapkowski – trylogia husycka,

– 21 lipca  literatura niemiecka Sabine Ebert – trylogia, rozpoczynająca się książką  Tajemnica Znachorki,

– 28 lipca  literatura czeska  Alojzy Jirasek – Stare podania czeskie.

 

1.Międzynarodowy konkurs plastyczny ; legendarni bohaterowie pogranicza. W lutym i marcu bibliotekarze z Książnicy Karkonoskiej opracowali regulamin konkursu plastycznego Legendarni bohaterowie pogranicza, który po konsultacjach z partnerami zagranicznymi został przetłumaczony na język niemiecki, czeski i górnołużycki.

W kwietniu przygotowany został plakat promujący konkurs plastyczny w trzech wersjach językowych (wydrukowano 112 egz.: 72 w języku polskim, 20 w języku niemieckim i 20 w języku czeskim). Plakat i regulamin został przesłany drogą mailową do Niemiec i Czech.

Zaproszenie do udziału w konkursie (plakat oraz regulamin) rozesłano do szkół z terenu powiatu jeleniogórskiego, natomiast do szkół z Jeleniej Góry plakaty dostarczono osobiście. Plakaty przekazano również przedstawicielom bibliotek z Euroregionu Nysa 9 kwietnia br. podczas spotkania Grupy Eurex – Biblioteki Euroregionu Nysa w Görlitz.

Biblioteki zawiesiły plakaty na swoich tablicach ogłoszeniowych, a także przekazały je do pobliskich szkół. Zaproszenie do konkursu ukazało się stronach internetowych bibliotek. Dwukrotnie informowano o konkursie na łamach Nowin Jeleniogórskich.

Do 30 czerwca wpłynęło 275 prac (z Polski 63, z Niemiec – 50, z Czech- 162).

 

W lipcu rozpoczęto przygotowania do seminarium eksperckiego poświęconego legendarnym postaciom pogranicza. Ustalono wraz z partnerami program seminarium oraz zaproszono do wygłoszenia referatów trzech ekspertów.

28 sierpnia Książnicy Karkonoskiej odbyło się seminarium Legendarni bohaterowie pogranicza. Referaty przygotowali: Andrzej Paczos (Duch Gór w Karkonoszach), Marek Sekyra (Karkonosz w czeskiej literaturze) oraz Hana Schön (Górnołużycki mit Krabata). Tego samego dnia odbyły się obrady Komisji Konkursowej, która przyznała dwanaście nagród (w tym trzy dla prac zbiorowych) oraz siedem wyróżnień indywidualnych.

Nagrodzone prace wydrukowano w specjalnie zaprojektowanym kalendarzu na rok 2016.Z prac nagrodzonych i wyróżnionych przygotowano wystawę.  Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 października br. w JCIiER Książnica Karkonoska i była połączona z wernisażem wystawy prac. Na uroczystość przybyli laureaci i organizatorzy z trzech krajów Euroregionu Nysa.

Z realizacji projektu przygotowano dwa reportaże telewizyjne (w wersji polskiej, niemieckiej i czeskiej).

W celach promocyjnych wykonano 3500 sztuk etui na karty biblioteczne oraz 250 kubków.

Podczas spotkania Grupy Eurex Biblioteki Euroregionu Nysa w Budziszynie w dn. 26.11.2015 r. przekazano partnerom kalendarze (50 egz. stronie niemieckiej, 50 egz. Stronie czeskiej) oraz kubki (150 sztuk partnerom niemieckim i stronie czeskiej) i etui (2000 sztuk partnerom niemieckim i stronie czeskiej).

Elektroniczną wersję materiałów promujących konkurs i będących efektem konkursu opublikowano w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej (25 dokumentów).

22 stycznia  Liberec, Wojewódzka Biblioteka Naukowa w Libercu spotkanie grupy EUREX Biblioteki, ustalenie harmonogramu pracy w związku z Międzynarodowym konkursem plastycznym Legendarni bohaterowie pogranicza, warsztatami literackimi Średniowieczny spacer literacki, ustalenie celów strategicznych,

3 marca- wyjazd studyjny do Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu dla bibliotekarzy Książnicy Karkonoskiej, obsługa książkomatu i biblioboxu,

9 kwietnia Görlitz, Miejska Biblioteka spotkanie grupy EUREX Biblioteki, wycieczka po bibliotece, omówienie pracy i ciekawych zadań na rzecz czytelników, omówienie stanu prac nad kongresem w 2016 roku, konkursem plastycznym Legendarni bohaterowie pogranicza,

2 października w ramach konferencji Idealna Niebanalna?

Biblioteka i książka dla młodego czytelnika dla bibliotekarzy z Dolnego śląska, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą w ramach współpracy euroregionalnej odbył się wyjazd studyjny do Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu, zaprezentowano działalność biblioteki z naciskiem na działania na rzecz dzieci i młodzieży udział wzięło ok 40 bibliotekarzy w tym 6 z Książnicy Karkonoskiej, Książnica zapewniła również opiekę translatorską.

26 listopada Budziszyn, Biblioteka Dziecięco Młodzieżowa Miejskiej Biblioteki Publicznej –  spotkanie grupy EUREX Biblioteki, wycieczka po bibliotece, omówienie metod pracy, zadań realizowanych na rzecz czytelników, podsumowanie roku, przekazanie wystawy i materiałów promujących projekt Legendarni bohaterowie pogranicza i sprecyzowanie planów na 2016 (kongres , kolejna edycja konkursu plastycznego, wspólne projekty).